Voor wie?

Voor iedereen die zich bezighoudt met de relatie tussen omgeving en gezondheid en gezondheidsverschillen of daar meer over wilt weten.
 

Waarom deelnemen?

Deze workshop geeft inzicht in de relatie tussen omgeving en gezondheid en gezondheidsverschillen. Maar ook in de expertrol die bewoners kunnen spelen bij keuzen over hun omgeving en hoe je deze informatie boven tafel kunt krijgen. 
 

Wat ga je doen?

De Leefplekmeter is een instrument om met inwoners in gesprek te gaan over hun kern, wijk of buurt. Alle 14 thema's in dit instrument hebben een link met gezondheid, maar ook met de omgeving (bijvoorbeeld bewegen, openbaar vervoer, verkeer en parkeren, straten en openbare ruimtes, natuur en groen, wonen, veiligheid, meedoen en praten etc). Als we begrijpen wat voor bewoners de sterke en zwakke punten van een leefplek zijn, helpt dit bij het stellen van prioriteiten. In deze workshop ga je zelf aan de slag met de Leefplekmeter en weet je hoe en waarom je deze kunt inzetten in jouw werkgebied.

Over de spreker

 

Annelies Acda

Annelies Acda werkt sinds vier jaar bij Pharos als adviseur Gezond In... Ruim 150 gemeenten zetten zich in om gezondheidsverschillen terug te dringen en het team van Gezond In... stimuleert, adviseert en leert van en met deze gemeenten. Het doel is te komen tot een breed gedragen integrale aanpak, waarbij vanuit zo veel mogelijk domeinen ingezet wordt op het tackelen van deze verschillen. Naast aandacht voor de relatie tussen gezondheid en zorg, werk en  inkomen, welzijn, leefstijl, geletterdheid en sociale omgeving, is het specifieke aandachtspunt van Annelies de relatie met de fysieke omgeving.