Voor wie?

Voor iedereen die inzicht wil krijgen in de opzet en de werkwijze van de KCNL-projecten. 
 

Waarom deelnemen?

Na deze sessie bent u in staat werkwijzen en resultaten toe te passen in de dagelijkse praktiik.
 

Wat gaat u doen?

  • U leert over de rol van burgers in de volgende KCNL-projecten: Groene gezonde wijken, Limburg waterklaar, Duurzame biodiversiteitsmonitor en Biodiversiteitstresstest. Deelnemers aan deze sessie gaan actief met elkaar aan de slag met (tussen) producten en vraagstukken, zoals ook in de projecten wordt toegepast.
  • U leert op welke wijze burgers, professionals en studenten mbo/hbo groen onderwijs in samenwerking participeren in de projecten van KCNL en daarmee bijdragen aan de vele tranisities die op dit moment in de samenleving plaatsvinden.
  • U oefent met verschillende omgangsvormen en activatietechnieken waarmee burger, professionals en studenten mbo/hbo groen onderwijs gezamenlijk werken aan multidisiplinaire vraagstukken over transitie in de groene leefomgeving.
  • U krijgt uitleg over de KCNL-projecten en de wijze waarop hierin gewerkt wordt en de (tussen) resultaten.


Nick Pruijn is Regional Businessdeveloper KCNL voor de regio Zuid West-Nederland. Het is zijn taak om invulling te geven aan de tripelhelix transitie van de groene kennisinstellingen. Kort gezegd betekent dit dat het groene onderwijs een duurzame samenwerkingsrelatie aangaat met overheden, ondernemers en omgeving in de regio. Vanuit het KCNL zet hij samen met groene kennisinstellingen en partijen uit het werkveld projecten op met meerwaarde voor natuur en leefomgeving. Voor deze dichtbevolkte randstedelijke regio zijn de belangrijkste speerpunten, voor nu en in de toekomst, de groene gezonde leefomgeving en natuurlijke klimaatadaptatie. Als kennismakelaar is hij verantwoordelijk voor de verbinding van de opleiding Landscape & Environment Management (LEM) met het werkveld. Zijn missie is om meerjarige projecten met het werkveld op te zetten en deze een duuzame plek te geven in het onderwijs. Op deze manier kunnen deze projecten een positieve bijdrage leveren aan de leerervaring van studenten en het kennisniveau van het werkveld.

Ger van Laak is Regional Businessdeveloper van het Kenniscentrum voor Natuur en Leefomgeving (KCNL) voor de regio Limburg en Noord-Brabant. Het is zijn taak om invulling te geven aan de tripelhelix transitie van de groene kennisinstellingen. Kort gezegd betekent dit dat het groene onderwijs een duurzame samenwerkingsrelatie aangaat met overheden, ondernemers en omgeving in de regio. Vanuit het KCNL zet hij samen met groene kennisinstellingen en partijen uit het werkveld projecten op met meerwaarde voor natuur en leefomgeving. Voor deze dichtbevolkte randstedelijke regio zijn de belangrijkste speerpunten, voor nu en in de toekomst, de groene gezonde leefomgeving en natuurlijke klimaatadaptatie. Als kennismakelaar is hij verantwoordelijk voor de verbinding van de opleidingen van HAS Den Bosch, Helicon Opleidingen en CITAVERDE College met het werkveld. Zijn missie is om meerjarige projecten met het werkveld op te zetten en deze een duurzame plek te geven in het onderwijs. Op deze manier kunnen deze projecten een positieve bijdrage leveren aan de leerervaring van  studenten en het kennisniveau van het werkveld.