Voor wie?

Voor iedereen die het leuk vindt om mee te denken over de Junior Atlas en benieuwd is hoe deze Junior Atlas ingezet gaat worden in het basisonderwijs.
 

Waarom deelnemen?

U kunt meedenken aan het ontwerp van de Junior Atlas en uw input geven. Na deze sessie heeft u meegeholpen om de Junior Atlas te ontwerpen en heeft u inzicht gekregen in hoe de Junior Atlas gebruikt zal worden in het basisonderwijs.
 

Wat gaat u doen?

Voor een afstudeerproject afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn Jill en Martijn bezig met het ontwerpen van een Junior Atlas. In deze sessie krijgt u te horen waar zij mee bezig zijn en wat zij tot nu toe hebben ontworpen. Zij willen graag in gesprek gaan met u over de ontworpen Junior Atlas en horen graag wat u er van vindt. Daarnaast is het belangrijk om te kijken vanuit de ogen van basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8. Dit is dus de kans voor om u weer even kind te voelen en uw mening te geven.
 

Over de Junior Atlas:

De Junior Atlas, gericht op basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs, heeft als doel om leerlingen ontdekkend te laten leren door middel van geografische informatie (door bijvoorbeeld kaartmateriaal). Het doel is om de Atlas Leefomgeving te integreren in het lesprogramma door gebruik te maken van innovatieve toepassingen zoals bijvoorbeeld zelf data inwinnen. Wij hopen dan ook om innovatief lesmateriaal te maken om de leerlingen te stimuleren om zelf te gaan ontdekken.

Over de sprekers


Martijn Noomen is 4ejaars student Geo Media & Design aan de HAS Hogeschool te 's-Hertogenbosch en is gespecialiseerd in GIS en ruimtelijke analyses.

Jill IJperlaan is 4ejaars student Geo Media & Design aan de HAS Hogeschool te 's-Hertogenbosch en is gespecialiseerd in Design en visualisaties.