Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de kwaliteit van gegevens over de leefomgeving.

 

Waarom deelnemen?

In deze workshop wordt duidelijker wat gegevenskwaliteit is, wat belangrijke kwaliteitsaspecten zijn en hoe je daarover kunt communiceren.

 

Wat gaat u doen?

De workshop geeft achtergrondinformatie over gegevenskwaliteit en welke rol dat speelt in de Omgevingswet. In de context van de Omgevingswet is het belangrijk dat er goede informatie over de leefomgeving beschikbaar is zodat alle betrokkenen goed zijn geïnformeerd en weten waar ze aan toe zijn. Om tot goede gegevens te komen is het belangrijk om eisen te definiëren, te meten of aan deze eisen wordt voldaan en daar op een heldere manier over te communiceren. In de praktijk blijkt er te weinig aandacht voor gegevenskwaliteit te zijn. Een symptoom daarvan is dat er in de metadata van datasets (zoals bijvoorbeeld aanwezig in het Nationaal Geo Register) niet of nauwelijks informatie over beschikbaar is. In de workshop gaan we aan de slag met een kwaliteitsraamwerk dat specifiek is opgesteld in de context van de Omgevingswet en waarmee kwaliteit expliciet kan worden gemaakt. We zullen in groepen kijken naar een aantal kaarten uit de Atlas Leefomgeving en de vraag beantwoorden welke informatie over gegevenskwaliteit we graag in de metadata hadden gezien. 

Over de spreker


Danny Greefhorst is actief als informatie-architect voor het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in de context van de Omgevingswet. Hij houdt zich met name bezig met ontsluiten van informatieproducten in de context van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hij is ook betrokken bij de ontwikkeling van de Centrale Voorziening Geluidgegevens die ook informatie voor de Omgevingswet zal ontsluiten. Naast zijn werkzaamheden voor het RIVM is Danny ook actief voor andere organisaties en ondersteunt hij bij data-, informatie- en kennis-intensieve vraagstukken. Dat doet hij vanuit het adviesbureau ArchiXL waar hij directeur van is.