Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen geluk en de leefomgeving.
 

Waarom deelnemen?

Deze workshop laat je vanuit een ander perspectief kijken naar Eindhoven en naar steden in het algemeen. Je ervaart of en zo ja, welke geluksfactoren voor jou belangrijk zijn in je directe leefomgeving.
 

Wat gaat u doen?

Tijdens deze workshop wandelen we door Eindhoven. We bezoeken daarbij een aantal locaties die zijn uitgeroepen tot geluksplek. Deze geluksplekken zijn geselecteerd door de inwoners van Eindhoven onder begeleiding van gelukexpert Leo Bormans en de Fontys Hogeschool. Naast deze topplekken bezoeken we ook minder prettige locaties, juist om het verschil te ervaren. We bespreken waarom mensen waar gelukkig zijn en leggen waar mogelijk een relatie met de milieu- en cultuurhistorische kaarten van de Atlas Leefomgeving. Tijdens de tour vragen we deelnemers om foto's te maken van iets waar je blij van wordt en iets wat beter kan. Aan het eind van de wandeling delen we met elkaar deze tops en tips.

Over de sprekers


Liesbeth Paardekoper studeerde milieukunde. Na haar studie werkt ze voor het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en vertrok toen naar Vietnam en Kenia waar ze voor de Verenigde Naties werkte. Daarna maakte ze een ommezwaai naar de creatieve kant. Ze woonde zeven  jaar in Italië waar ze als fotograaf werkte en reisgidsen maakte. Dat leerde haar om bewust te kijken naar de omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren. Terug in Nederland schreef ze de Geluksatlas, een gids met oplaadplekken die samen iets over de kracht van Nederland laten zien. Al doende werd steeds duidelijker dat plekken ertoe doen voor het geluk en welzijn van mensen. Ze fotografeert, organiseert daarover workshops en deed onder andere onderzoek voor de Atlas Leefomgeving.

Marion van Amelrooij studeerde af als milieueconoom en begon haar carrière als beleidsmedewerker. Inmiddels werkt zij tien jaar bij ingenieursbureau Tauw als senior adviseur. Haar drijfveer is een duurzame samenleving met verstandig ruimtegebruik waarbij naast de gebruikswaarde ook naar de toekomst- en belevingswaarde wordt gekeken. Door belevingsonderzoek kwantificeert Marion de belevingswaarde van de leefomgeving. Zodat belevingswaarde kan worden meegenomen bij het afwegen van verschillende ruimtelijke claims. Op die manier is zij weer terug bij haar oorsprong als milieueconoom: het monetariseren van aspecten waarvoor geen gangbare marktprijs bestaat.