Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de gezondheidsbeleving van Brabanders en zich bezighoudt met de ontwikkeling van omgevingsvisies of omgevingsplannen. 
 

Waarom deelnemen?

In deze workshop maakt u kennis met en doet u ervaring op met de Brabantse Omgevingsscan en leert u hoe u deze kunt gebruiken. 
 

Wat gaat u doen?

We nemen u mee in de Brabantse Omgevingsscan (BrOS). Wat vinden de Brabanders van hun omgeving? Hoe ervaren zij hun gezondheid? Waar vinden ze het prettig wonen? De Omgevingswet richt zich op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. De BrOS combineert beschikbare data over onze leefomgeving met de gezondheidsbeleving van de Brabanders. Informatie die als basis kan dienen bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie of het omgevingsplan.

Over de sprekers


Karien van den Bergh is sinds 2012 werkzaam als onderzoeker/epidemioloog bij GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Hart voor Brabant. Zij is onder andere betrokken bij de gezondheidsmonitors die de GGD uitvoert, wijkfoto's en het ontwikkelen van de BrOS.

Inge van den Broek startte in 2002 bij de GGD West-Brabant. Eerst als beleidsadviseur gezondheidsbeleid, sinds 2006 werkt Inge bij het team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) van de GGD'en Brabant. Binnen het team GMV werkt ze als beleidsmedewerker milieu en gezondheid en heeft als specialisaties Omgevingswet, groen en klimaat. Haar passie ligt bij het verbinden van verschillende (vak)disciplines en specifiek op het gebied van het sociale en fysieke domein.

Ruben Smeets is sinds 2007 werkzaam bij Telos en houdt zich met name bezig met het monitoren van duurzaamheid. Hij richt zich in het bijzonder op de duurzaamheidbalans en duurzaamheidbenchmark voor provincies, regio's en gemeenten. Zowel in binnen- als buitenland. In het kader van deze werkzaamheden heeft hij diverse GIS-cursussen gevolgd bij ESRI. Telos is inmiddels in het bezit van een GIS-licentie. Daarnaast heeft hij gewerkt aan het in kaart brengen van de Sociale veerkracht. Hiervoor is het project ‘Sociale Hoofdstructuur' in het leven geroepen. Inmiddels zijn de eerste resultaten gepubliceerd. Ruben heeft Algemene Economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg met als afstudeerrichting Milieueconomie. In 2006 heeft hij stage gelopen bij Arcadis, waar hij zich bezig heeft gehouden met het creëren van een handvat voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op het gebied van water.