Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de lokale situatie van externe veiligheid en benieuwd is naar de komst van het Register Externe Veiligheidrisico's (REV). 
 

Waarom deelnemen?

Na afloop van deze sessie heeft u kennis van het REV, weet u hoe het REV zich gaat ontwikkelen en kan u meedenken in de ontwikkeling van het REV.
 

Wat gaat u doen?

Er komt een Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). Dat zegt het Besluit kwaliteit leefomgeving dat onder de Omgevingswet is opgesteld. Dit register geeft overheden, burgers en bedrijven inzicht in de lokale situatie van externe veiligheid. Hoe kunnen we een brand, ramp of crisis voorkomen of de gevolgen ervan beperken? Het REV zorgt voor transparante communicatie over kansen en gevolgen, waardoor externe veiligheid een belangrijke plaats krijgt in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Informatie uit het REV wordt ontsloten via de Atlas Leefomgeving. IenW ontwikkelt het REV samen met en voor bronhouders en gebruikers. Deze workshop geeft een beeld wat u de komende tijd kunt verwachten en hoe u mee kunt doen.

Over de spreker


Petra van der Werf werkt als adviseur bij Ambient. Zij richt zich op tactisch-inhoudelijke vraagstukken in het data- en informatiebeheer van de thema's water, bodem en milieu. Voor het ministerie IenW faciliteert zij het communicatieteam van het Register Externe Veiligheidsrisico's.