Voor wie?

Voor beleidsmakers en andere professionals die aan de slag zijn of willen gaan met een gezonde leefomgeving. 
 

Waarom deelnemen?

U maakt kennis met de website gezondeleefomgeving.nl en krijgt handelingsperspectieven om aan de slag te gaan met (thema's van) een gezonde leefomgeving.
 

Wat gaat u doen?

In deze sessie presenteren we de vernieuwde website Gezondeleefomgeving.nl. Daar ontdekt u hoe u kunt (samen)werken aan (thema's van) een gezonde leefomgeving. We zoomen in op specifieke onderwerpen, zoals ondersteunende instrumenten, kennis en informatie voor het stimuleren van fietsen en wandelen, en inspirerende praktijkverhalen. In kleine groepjes gaan we na of de informatie daarover voldoende aansluit op de vragen uit uw praktijk.

En we horen graag van u welke inspirerende voorbeelden u zelf kent. Hoe werkt u zelf aan een gezonde leefomgeving? Welke instrumenten gebruikt u daarbij? Deze kennis en informatie delen graag via de website Gezonde Leefomgeving om anderen ook weer te inspireren!

Voor deze sessie raden wij u aan een tablet, laptop of evt. een smartphone mee te nemen om de website onder de loep te kunnen nemen.

Over de sprekers


 

Hanneke Kruize1

Hanneke Kruize werkt als senior onderzoeker gezonde leefomgeving bij RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ze bundelt en deelt kennis en informatie voor mensen die in beleid en praktijk willen werken aan een gezonde leefomgeving.
 

 

Barbera van Gulick

Barbara van Gulick werkt als adviseur luchtkwaliteit en gezondheid bij Rijkswaterstaat en is betrokken bij het ontsluiten van kennis en informatie over gezonde leefomgeving via de website Gezonde Leefomgeving.

 

Dieneke Schram

Dieneke Schram-Bijkerk werkt als senior milieu-gezondheidsonderzoeker bij RIVM onder andere aan het ontsluiten van kennis en informatie op de Atlas Leefomgeving.