Archeologische monumenten vertellen ons van alles over het verleden. De belangrijkste monumenten op het land en onder water worden daarom beschermd (Monumentenwet 1988). Er zijn in ons land zo'n 1500 archeologische monumenten.

Het huidige aantal monumenten is niet representatief voor alle waardevolle vindplaatsen die Nederland heeft. Daarom werkt de Overheid via een meerjarig aanwijzingsprogramma aan uitbreiding.

auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                                       laatst bewerkt 29 juli 2014

Wat houdt bescherming in?

Eigenaren, gebruikers en gemeenten met beschermde archeologische monumenten moeten voorkomen dat de archeologische inhoud van de bodem wordt beschadigd (geen grondverzet dus!). Gemeenten moeten deze terreinen bovendien op hun plankaarten zetten. Zij zorgen ervoor dat deze monumenten de juiste bestemming krijgen.

Historische informatie levend houden

Is bescherming van een monument niet mogelijk, dan volgt verantwoord archeologisch onderzoek. Hierdoor wordt de historische informatie ‘bewaard'. Daarbij geldt: de ‘verstoorder' betaalt.

auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                                       laatst bewerkt 29 juli 2014

Vaststellen archeologische monumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waardeert archeologische vindplaatsen en selecteert vervolgens monumenten. Daarvoor worden (bureau)studies en veldonderzoek uitgevoerd. De archeologische waarde van de monumenten wordt beschermd door de Rijksdienst, samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Defensie, gemeenten, provincies en landschappen.

Beheer Archeologische Monumenten Kaart

Provincies en Rijk onderhouden de Archeologische Monumenten Kaart. Hierop staan de beschermde monumenten én andere waardevolle archeologische vindplaatsen. In totaal zijn dat er circa 12.000. Gemeenten raadplegen deze kaart geregeld als basis voor hun gemeentelijke beleidskaart (gemeenten voeren hun eigen archeologiebeleid).

Bodemverstoring? Vergunning!

Moet de bodem van een beschermde archeologische vindplaats tóch verstoord worden? Verandert het uiterlijk of het gebruik van een monument? Dan is een vergunning nodig. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt zo'n vergunningsaanvraag namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  geeft ook aan welke eisen er gelden voor het archeologisch onderzoek dat vooraf moet plaatsvinden.

auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed                                       laatst bewerkt 29 juli 2014